Privacyverklaring

Home / Privacyverklaring

Stichting Exploitatie CAC, hierna te noemen Continental Art Centre, respecteert de privacy van de bezoekers aan haar website, in het bijzonder de rechten van de bezoekers met betrekking tot (geautomatiseerde) verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze bezoekers, huurders, klanten en gebruikers hebben wij een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systemen accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op je computer, laptop, telefoon of tablet.
Met het voorzetten van het bezoek van deze website accepteer je de volgende gebruiksvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacybeleid is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “de website”): Continental Art Centre – https://continentalartcentre.nl/
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna “de beheerder”): Stichting Exploitatie CAC (hierna “Continental Art Centre”), gevestigd te Robert Kochplaats 342, 306 JD Rotterdam, KvK-nummer: 61712019.

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden, zonder toestemming van Continental Art Centre, niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, en niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – Persoonsgegevens die wij verwerken

Continental Art Centre verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Gegevens van vaste huurders met zijn of haar activiteiten op onze website

Artikel 4 – Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@continentalartcentre.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 5 – Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Continental Art Centre verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten te kunnen leveren
 • Continental Art Centre verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Het afhandelen van jouw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming

Continental Art Centre neemt geen besluiten over zaken, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Artikel 6 – Het Beheer van de website

Voor het geode beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 7 – Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Continental Art Centre bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Naam: wordt 1 jaar bewaard met reden dat we je weten wie je bent bij vervolgcontact.
 • Adres: wordt 1 jaar bewaard met reden dat we je weten wie je bent bij vervolgcontact en het versturen van mogelijke offerte en/of factuur.
 • Postcode: wordt 1 jaar bewaard met reden dat we je weten wie je bent bij vervolgcontact en het versturen van mogelijke offerte en/of factuur.
 • Woonplaats: wordt 1 jaar bewaard met reden dat we je weten wie je bent bij vervolgcontact en het versturen van mogelijke offerte en/of factuur.
 • E-mail adres: wordt 1 jaar bewaard met reden dat we je weten wie je bent bij vervolgcontact en het versturen van mogelijke offerte en/of factuur.
 • Telefoonnummer: wordt 1 jaar bewaard met reden dat we je weten wie je bent bij vervolgcontact en het versturen van mogelijke offerte en/of factuur.

Artikel 8 – Delen van persoonsgegevens met derden

Continental Art Centre verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 9 – Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Continental Art Centre gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Continental Art Centre gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties mogelijk kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Hieronder een overzicht welke momenteel geplaatst worden:

Cookie: Googly Analytics

Naam: _continentalartcentre

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn:1 jaar

Onze website bevat links naar andere websites, dit kunnen onze klanten klanten, huurders, partners, YouTube-video’s of andere websites zijn. Ons privacybeleid is allen van toepassing op de Continental Art Centre website. Dus wanner je deze links naar andere websites gebruikt, dien je ook hun privacybeleid te raadplegen als je volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid.

Continental Art Centre behoud zich het recht dit overzicht aan te vullen met adverteerders en social media-bedrijven. Bij aanvulling zal deze privacy policy aangevuld en gepubliceerd worden.

Artikel 10 – Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Continental Art Centre en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mailto:info@continentalartcentre.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,

op jouw verzoek. Continental Art Centre wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Artikel 11 – Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Continental Art Centre neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via mailto:info@continentalartcentre.nl

Artikel 12 – Contact

Voor vragen, informatie of productinformatie over de website zelf of over een aspect van ons privacybeleid, kun je contact opnemen met: Cor Verkade, mailto:info@continentalartcentre.nl.

Artikel 13 – Updates Privacybeleid

Continental Art Centre kan dit privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen. Voor de meeste recente versie van ons beleid bezoekt u onze website.

Neem contact met ons op

Stuur ons uw vraag. U krijgt snel antwoord van ons.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search